Sažetak: Obraćanje vođe UN-a - Junckerov plan - TTIP

Datum događanja: 28/05/2015

Način preuzimanja

Ban Ki-moon naglasio je ljudski aspekt u rješavanju pitanja imigranata, zaključen je dogovor o Junckerovu investicijskome planu, a zastupnici Odbora za trgovinu glasovali su da neće izbaciti ISDS.