Sažetak: Obrana, terorizam i borba protiv klimatskih promjena

Datum događanja: 02/04/2015

Način preuzimanja

U ovome se tjednu raspravljalo o troškovima za obranu EU-a, ravnoteži između temeljnih prava i sigurnosti građana te izbjegavanju skandala poput onoga s Liborom u budućnosti.