Upozorenje da bi se pravila o kontroli oružja EU-u mogla obiti o glavu

Datum događanja: 15/03/2016

Način preuzimanja

Zastupnici nastoje naći ravnotežu koja bi teroristima onemogućila pristup oružju, a koja ne bi narušila prava kolekcionara i lovaca.