Pregovori o trgovini između SAD-a i EU-a: put prema razvoju ili veliko korporacijsko preuzimanje?

Datum događanja: 16/07/2014

Način preuzimanja