Trgovinske povlastice za Ukrajinu / Klinička ispitivanja / Naknade za korištenje kreditnih kartica

Datum događanja: 03/04/2014

Način preuzimanja

Odobrena je pravovremena pomoć za potporu Ukrajini te mjere za uklanjanje korupcije i poticanje medicinskih istraživanja, kao i ograničenje naknada za korištenje kartica koje bi trgovcima na malo mogle uštedjeti pravo bogatstvo.