Trgovinski sporazum sa SAD-om - preporuke Parlamenta

Datum događanja: 28/05/2015

Način preuzimanja

Odbor za međunarodnu trgovinu stavio je više od 50 kompromisnih amandmana dosjea o TTIP-u na završno glasovanje jer se napokon uglavnom slaže sa stavom Komisije.