Vrijeme je da EU istraži vlastito dvorište?

Datum događanja: 07/11/2013

Način preuzimanja

Dok se nastavlja istraga o NSA-inu špijuniranju, Parlament raspravlja o boljoj zaštiti podataka u EU-u.