Razmi�ljanje o budu�oj slobodi: ho�e li se europske �eljeznice otvoriti konkurenciji?

Datum događanja: 13/03/2014

Način preuzimanja

Diljem Europe po�inje liberalizacija �eljeznica, stoga se ukrcavamo na britanski vlak i razgovaramo sa zagovarateljima privatizacije i onima koji �ele renacionalizaciju.