I žene moraju biti u upravnim odborima

Datum događanja: 15/10/2013

Način preuzimanja

Nastojanje da se postigne spolna jednakost u odborima tvrtki prijavljenih u EU-u sve je bliže cilju jer su zastupnici Parlamenta poduprli europsku kvotu od 40% zastupljenosti žena na neizvršnim položajima.