Jedinstveno tržište s 25: mnogo dostignuća, novi izazovi slijede.

Datum događanja: 04/01/2018

Način preuzimanja

U svojih 25 godina postojanja jedinstveno je tržište naraslo sa 12 na 28 država članica EU-a i prošireno je na Norvešku, Island i Lihtenštajn (zemlje EEA-a) te na Švicarsku bilateralnim sporazumima. Bez obzira na neizvjesnosti i izazove, područje slobodne trgovine EU-a nastavlja privlačiti neviđenu pozornost na cijelom kontinentu.