Ljudska cijena brze mode: argument za obvezujući okvir

Datum događanja: 23/03/2017

Način preuzimanja

Odbor za razvoj Europskog parlamenta želi pravila koja tvrtke i podugovarače prisiljavaju na poštivanje ljudskih, radničkih i socijalnih prava tekstilnih radnika.