Europski semestar traži zrelost

Datum događanja: 24/02/2016

Način preuzimanja

Parlament traži kohezivnu gospodarsku politiku EU-a kako bi se omogućilo smanjenje proračunskoga manjka, pojačala europska gospodarstva i omogućilo nužno stvaranje radnih mjesta i održiv rast.