EU raste na 27 država članica

Datum događanja: 12/03/2014

Način preuzimanja

EU raste na 27 država članica - 1. siječnja 2007.