Ekipa A(sistenata)

Datum događanja: 15/02/2016

Način preuzimanja

Iza svakoga je zastupnika... Ekipa parlamentarnih asistenata. EPTV jedan dan prati dvoje asistenata kako bismo vam pokazali zašto su oni i njihov posao tako posebni.