Prenošenje zdravih prehrambenih navika djeci

Datum događanja: 14/04/2015

Način preuzimanja

Zastupnici smatraju da bi plan EU-a o uključivanju voća, povrća i mlijeka u školske jelovnike trebao biti jednostavniji i učinkovitiji.