Prenošenje zdravih prehrambenih navika djeci

Datum događanja: 07/03/2016

Način preuzimanja

Zastupnici smatraju da bi plan EU-a o uključivanju voća, povrća i mlijeka u školske jelovnike trebao biti jednostavniji i učinkovitiji.