Suzbijanje korijena terorizma u Africi

Datum događanja: 03/12/2014

Način preuzimanja

Članovi Skupštine AKP-a i EU-a pozivaju na nastavak pomoći EU-a kako bi se zaustavilo širenje terorizma u Africi i kontinent razvio kapacitete za suzbijanje te pošasti.