Simone Veil: prva predsjednica izabranoga Parlamenta

Datum događanja: 12/03/2014

Način preuzimanja

Simone Veil: prva predsjednica izabranoga Parlamenta - 17. srpnja 1979.