Spašavanje posrnulih banaka: tko će sada plaćati račune?

Datum događanja: 16/04/2014

Način preuzimanja

Kriza je dokazala da nitko nije "prevelik da bi pao". Sudionici postavljaju pitanja Sharon Bowles o stvarnoj snazi Jedinstvenog mehanizma za pomoć bankama u teškoćama.