Sigurnija prava zaštitu podataka građana EU-a u Sjedinjenim Američkim Državama

Datum događanja: 30/11/2016

Način preuzimanja

Europski parlament odobrio je povijesni dogovor o transatlantskom prijenosu podataka o kaznenim djelima. "Sveobuhvatni ugovor" između EU-a i SAD-a o provedbi zakona ima za cilj bolju zaštitu osobnih podataka koji se razmjenjuju između dviju stranaka.