Međunarodni kriminal kao rak rana europskoga gospodarstva

Datum događanja: 07/07/2014

Način preuzimanja

Dubinski je zahvatio Europu, bilo u obliku trgovine drogom, trgovine ljudima ili krivotvorenja robe, kriminalci djeluju preko granica i nanose štetu europskom gospodarstvu.