Izbjeglička kriza: sastanak na vrhu EU-a i Turske

Datum događanja: 07/03/2016

Način preuzimanja

Predsjednik Parlamenta Schulz govori o zahtjevu Turske za dodatnih tri milijarde eura pomoći i povezivanju izbjegličke krize s pregovorima o pristupanju Turske EU-u.