Zaštita umjetnika na mreži

Datum događanja: 09/07/2013

Način preuzimanja

Zastupnici rade na novoj direktivi kako bi učinkovitije uredili rad agencija za zaštitu autorskih prava koja licenciraju prava i ubiru tantijeme u ime umjetnika.