Evidencija podataka o putnicima: "Kompromisi su potrebni na obje strane"

Datum događanja: 01/12/2015

Način preuzimanja

Novosti o pregovorima europskih institucija o upotrebi Evidencije podataka o putnicima. Takva evidencija na razini EU-a mogla bi pomoći u borbi protiv terorizma i kriminala, no potrebno je zaštititi prava građana.