Mirovni proces / Pridruživanje Republike Moldove / Expo 2015. / Turske aktivnosti

Datum događanja: 14/11/2014

Način preuzimanja

Plenarni koraci za pokretanje mirovnog procesa u Sjevernoj Irskoj s mrtve točke, unaprjeđenje pridruživanja Republike Moldove EU-u, rasprava o protuzakonitom turskom istraživanju nalazišta nafte u obalnim vodama Cipra i pripreme za Expo 2015. u Milanu.