Evidencija podataka o putnicima: postizanje ravnoteže između sigurnosti i privatnosti podataka

Datum događanja: 11/12/2015

Način preuzimanja

Kako pregovori odmiču, zastupnici traže Evidenciju podataka o putnicima koja bi služila za borbu protiv trgovine ljudima, organiziranog kriminala i terorizma kao glavnog cilja, ali i štitila privatnost građana.