Evidencija podataka o putnicima: pitanja sigurnosti i zaštite podataka potiču raspravu

Datum događanja: 26/02/2015

Način preuzimanja

Nije lako pomiriti sigurnosne mjere s pravom građana na privatnost podataka: Parlamentarni Odbor za građanske slobode žustro raspravlja o prijedlogu Evidencija podataka o putnicima.