Pariz je domaćin događaja ReACT o zapošljavanju

Datum događanja: 16/10/2013

Način preuzimanja

Predizborna informativna turneja Europskog parlamenta počinje u Parizu i ponajprije se bavi poduzetništvom i inovacijama kao ključem za otvaranje radnih mjesta.