Prevladavanje međunarodnih trgovački zapreka / Transparentno trgovanje s Kinom

Datum događanja: 18/09/2013

Način preuzimanja

Zastupnici za pravna pitanja podupiru zakon koji olakšava trgovanje i kupnju preko granica, no u pregovorima o ulaganjima između EU-a i Kine, zastupnici za trgovanje upozoravaju da neće pristati na netransparentnost.