Ukidanje naknada za roaming i uvođenje poštenijeg odnosa kad je riječ o internetu

Datum događanja: 27/10/2015

Način preuzimanja