U "Dnevnome redu": plenarna minisjednica i sastanak na vrhu EU-a

Datum događanja: 19/06/2015

Način preuzimanja

Zastupnici će iznijeti svoja stajališta o gospodarskom upravljanju i raspravljati o sigurnosnoj i obrambenoj politici EU-a prije sastanka na vrhu EU-a 25. i 26. lipnja.