U "Dnevnom redu": Erasmus+, rasprave mladih i rasprave o upravljanju kriznim situacijama

Datum događanja: 31/10/2013

Način preuzimanja

Mladi će biti u središtu pozornosti u Bruxellesu sljedećeg tjedna kada je EP domaćin Građanske agore, a zastupnici Parlamenta u odborima glasuju o proširenom, sveobuhvatnijem programu Erasmus+.