U "Dnevnome redu": Klonovi, autorska prava, ravnopravnost spolova

Datum događanja: 12/06/2015

Način preuzimanja

Odbor odlučuje o zaštiti poslovnih tajni, prijedlogu zabrane uvoza mesa posebne vrste te usklađivanju autorskih prava diljem Europe.