Sljedeće u Bruxellesu

Datum događanja: 25/11/2016

Način preuzimanja

Slijedi u Bruxellesu: zaštita podataka između EU-a i SAD-a, proračun EU-a za 2017, prekogranična pravila o autorska pravima i posjet tuniškog predsjednika na maloj plenarnoj sjednici te u odborima.