Novi obzori za istraživanja / Inovacija i srednja i mala poduzetništva / Ujedinjavanje prodajnog tržišta EU-a

Datum događanja: 26/09/2013

Način preuzimanja

Zastupnici smanjuju birokraciju za mala i srednja poduzetništva te olakšavaju pristup fondovima, podupiru ambicioznu viziju "Horizont 2020." i razmišljaju o osnivanju europskih prodajnih tržišta