Medicinska pomagala: Kako zaštititi pacijenta i uvoditi inovacije

Datum događanja: 25/09/2013

Način preuzimanja

Treba li strože kontrolirati farmaceutsku industriju? Zastupnici iznose mišljenja o regulativi o medicinskim pomagalima.