Intervju: Rezultati glasovanja o duhanu spor su, ali izgledan početak

Datum događanja: 09/10/2013

Način preuzimanja

Je li dovoljno glasovanje o strožim zakonima o duhanu čiji su cilj mladi pušači? Zastupnica koja je zadužena za Direktivu u Parlamentu, Linda McAvan, iznijela nam je svoje viđenje.