Unaprjeđivanje sigurnosti pacijenata: kako se boriti protiv otpornosti na antibiotike?

Datum događanja: 19/05/2015

Način preuzimanja

Zastupnici traže da se riješi problem otpornosti na antibiotike i infekcije u bolnicama, što pogađa otprilike 4,1 milijun ljudi svake godine.