Horizont 2020.: Dovoljno novca za istraživanje i inovacije?

Datum događanja: 21/11/2013

Način preuzimanja