GMO: Veći utjecaj državama članicama

Datum događanja: 11/11/2014

Način preuzimanja

Zastupnici glasuju kako bi državama članicama omogućili da zabrane ili dopuste uporabu GMO-a, odražavajući želju većine njih da uporabom GMO-a upravljaju na nacionalnoj razini.