Zakon o GMO-u nailazi na daljnje protivljenje

Datum događanja: 03/09/2015

Način preuzimanja

Parlamentarni Odbor za poljoprivredu odbija nacrt zakona koji bi pojedinačnim državama članicama dao slobodu da zabrane genetički preinačene organizme.