Gianni Pittella o liječenju rana koje usporavaju napredak Europe

Datum događanja: 04/07/2014

Način preuzimanja

Zastupnik Pittella preuzima vođenje Kluba socijaldemokrata i iznosi svoju viziju premošćivanja socijalnih jazova u Europi i jačanja demokracije.