Sporazum o migrantima između EU-a i Turske: zastupnici odgovaraju na pitanja s Facebooka

Datum događanja: 08/04/2016

Način preuzimanja

Zastupnice Kashetu Kyenge i Roberta Metsola, autorice opsežnog migracijskog izvješća, odgovaraju na pitanja o vraćanju izbjeglica u Tursku i drugim nedoumicama.