Stajalište Europljana o imigraciji

Datum događanja: 11/11/2015

Način preuzimanja

Prema posljednjem istraživanju Parlamentova Eurobarometra Europljani smatraju da je migracija jedan od najvećih izazova za EU i većina zagovara bolju preraspodjelu tražitelja azila. No rezultati variraju od zemlje do zemlje.