Europa pod pritiskom da uspostavi zadnji stup bankarske unije

Datum događanja: 06/02/2014

Način preuzimanja

Pregovori o Mehanizmu za pomoć bankama u teškoćama zapinju na posljednjoj zapreci, a zastupnica Sylvie Goulard tvrdi da je mehanizam ključan za postupno zatvaranje banaka s teškoćama i zaštitu poreznih obveznika.