Kraj nasilju nad ženama i djecom

Datum događanja: 07/03/2014

Način preuzimanja

Predsjednik Odbora za ženska prava Mikael Gustafsson odgovara na pitanja i komentira nove ideje ljudi koji vode kampanje za iznalaženje uspješnih rješenja protiv nasilja nad ženama u Europi.