Zapošljavanje i socijalna pitanja

Datum događanja: 23/04/2015

Način preuzimanja

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja predstavlja predsjednik Thomas Händel.