Skandal sa štetnim emisijama: Parlament pokreće istragu

Datum događanja: 02/03/2016

Način preuzimanja

Zastupnici će istražiti postupke europskih regulatornih tijela kad je posrijedi ispitivanje štetnih emisija, a kako bi vratili povjerenje ljutitih potrošača.