Unaprjeđivanje europskoga gospodarstva: Zastupnici nacionalnih parlamenata idu u Bruxelles

Datum događanja: 03/02/2015

Način preuzimanja

Viši zastupnici Europskoga parlamenta raspravljaju o metodama izlaska iz gospodarske krize sa zastupnicima nacionalnih parlamenata i poticanju rasta.