Zaštita podataka / Neprijavljen rad / Etički ribolov

Datum događanja: 22/07/2014

Način preuzimanja

Zastupnici se obvezuju da će paziti da se poštuju osobni podaci i prava neprijavljenih radnika, zabraniti odbacivanje zdravih riba i pozdraviti godinu razvoja u EU-u 2015.